Občina Pivka objavlja javni razpis za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Pivka v letu 2019

1. 4. 2019 1065
01.04.2019
Javni razpisi in javni natečaji
30.11.2019 do 23:59
8.000,00 EUR
01.04.2019
Natalija Vilhar
05 72 10 100