V Občini Pivka v letu 2019 ureditev javnih Wi-Fi točk

14. 12. 2018 279