Sosvet poziva občane, da se odpovedo uporabi pirotehnike

11. 12. 2018 297