PODPIS POGODBE ZA UREDITEV PARA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ TER IZGRADNJO ZAVIJALNIH PASOV NA DRŽAVNI CESTI G1-6/0338 Postojna – Pivka v Selcah

4. 12. 2018 282