Minister Leben, župani in direktorji so podpisali upravljavski načrt kot del nominacijskega dosjeja za Klasični kras

12. 11. 2018 670