Slovesna otvoritev Sklopa 2  Cevovodi in objekti v občini Pivka v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

12. 11. 2018 665