Predstavniki vlade in občinskih združenj so podpisali dogovor o višini povprečnine za leto 2019

7. 11. 2018 396