Pločnik ob državni cesti (Šmihel)

V načrtu
Leto 2019
Leto 2019