Pločnik ob državni cesti (Šmihel)

V teku
Leto 2019
Leto 2019