POZIV ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V KRAJEVNI ČASTNI ODBOR STAROSTI PRIJAZNA OBČINA

30. 10. 2018 421