Zahvala članom in članicam občinskega sveta za konstruktivno delo v iztekajočem se mandatu

12. 10. 2018 1394