Svetniki Občinskega sveta Občine Pivka so se sestali na zadnji seji v tem mandatu

12. 10. 2018 539