Združenja občin drugič na ministrstvu za finance o višini povprečnine, stališča nič bližja

10. 10. 2018 237