Izgradnja zavijalnega pasu za Selce

10. 10. 2018 1630