Obnovljene freske kapele Martina pl. Raunacha v dominikanskem samostanu na Reki

28. 9. 2018 701