Domov Organi občine Občinski svet 23. seja Občinskega sveta Občine Pivka

23. seja Občinskega sveta Občine Pivka

Seja je potekala dne 20.09.2018 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

O D L O K o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP DR 05 in DR 01/1 – del (kamp Drskovče) (Uradni list Republike Slovenije št. 65/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.09.2018
Začetek veljavnosti: 13.10.2018
Tip objave: Odlok
S K L E P o določitvi tržne najemnine (Uradni list Republike Slovenije št. 65/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.09.2018
Začetek veljavnosti: 06.10.2018
Tip objave: Sklep
S K L E P o ukinitvi statusa javnega dobrega (Uradni list Republike Slovenije št. 65/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.09.2018
Začetek veljavnosti: 06.10.2018
Tip objave: Sklep
S K L E P o pridobitvi statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena (Uradni list Republike Slovenije št. 65/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.09.2018
Začetek veljavnosti: 06.10.2018
Tip objave: Sklep