Ogled lokacije za ureditev pretovorne infrastrukture na območju industrijskega tira na Rampi

11. 9. 2018 707