RAZPISANO JAVNO NAROČILO ZA UREDITEV PARA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ TER ZAVIJALNIH PASOV ZA NASELJE SELCE NA DRŽAVNI CESTI G1-6/0338 Postojna – Pivka

10. 9. 2018 370