PRAVILNIK O POGOJIH ZA IZDAJO SOGLASJA ZA POSTAVITEV POMOŽNIH OBJEKTOV IN O DRUGIH POSEGIH V KRAJINO

3. 9. 2018 543