Gradnja priključkov na optično omrežje OŠO Pivka

27. 8. 2018 787