22. seja Občinskega sveta Občine Pivka

22. 6. 2018 429