Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka

8. 6. 2018 461