Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka

26. 4. 2018 938