20. seja Občinskega sveta Občine Pivka

2046
Seja je potekala dne 29.03.2018 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

SKLEP o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 24/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.03.2018
Začetek veljavnosti: 14.04.2018
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka (Uradni list Republike Slovenije št. 24/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.03.2018
Začetek veljavnosti: 14.04.2018
ODLOK o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka (Uradni list Republike Slovenije št. 24/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.03.2018
Začetek veljavnosti: 14.04.2018