11. 2. je mednarodni dan številke 112

12. 2. 2018 261