Pričela so se dela pri izgradnji vodovoda v sklopu projekta "Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. Sklop"

4. 4. 2016 2072