Obvestilo o prekinjeni dobavi električne energije

22. 3. 2016 958