Župan Občine Pivka Robert Smrdelj je obiskal pivške občane Doma upokojencev Postojna

9. 1. 2018 615