Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

4. 3. 2016 797