Občina Pivka bo v letu 2018 sofinancirala nakup in postavitev malih čistilnih naprav

28. 12. 2017 417