OBČINA PIVKA IN KOBILARNA LIPICA STA SKLENILI DOGOVOR O RAZMEJITVI PAŠNIH POVRŠIN NA POSESTVU RAVNE

20. 12. 2017 783