Dela na mrliški vežici na Jurščah se bodo kmalu prevesila v zaključne faze

17. 4. 2014 288