Prekinjena dobava vode - Trnje in Klenik ter na delu Radohovske poti in Snežniške ceste v Pivki

4. 12. 2017 264