Gradnja podpornega zidu ob strugi potoka Stržen v Narinu