OBČINA PIVKA SI PRIZADEVA K POVEČANJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI IN UPORABI OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

9. 5. 2014 176