Ustanovljen je Krajinski park Pivška presihajoča jezera

16. 5. 2014 263