Organizacija zimske službe na kategoriziranih občinskih cestah v občini Pivka

12. 2. 2018 1555