Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka

27. 11. 2017 344