Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

5. 8. 2014 166