Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka

25. 8. 2014 188