ODPRTJE OBNOVLJENEGA OBJEKTA »STARA ŠOLA KAL«

12. 9. 2014 363