ŽUPANA OBČIN POSTOJNA IN PIVKA PODPISALA POGODBE O IZVEDBI DEL ZA IZBOLJŠANJE OSKRBE S PITNO VODO NA OBMOČJU OBEH OBČIN

17. 2. 2016 2268