Obvestilo o prekinjeni dobavi električne energije

16. 10. 2014 121