Obvestilo o prekinjeni dobavi električne energije

17. 10. 2014 204