Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini Pivka

9. 11. 2017 806