Organizacija zimske službe na kategoriziranih občinskih cestah v občini Pivka

15. 12. 2014 182