Ureditvi potoka Stržen v Narinu bo sledila graditev podpornega zidu

31. 10. 2017 558