Odlok o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera Vlada RS pošilja v presojo Ustavnemu sodišču

9. 2. 2016 651