Organizacija zimske službe na kategoriziranih občinskih cestah v občini Pivka

27. 12. 2014 331