JAVNI POZIV K ODDAJI RAZVOJNIH POBUD IZ JAVNEGA IN ZASEBNEGA SEKTORJA za pripravo Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine

19. 2. 2007 575