Objava seznamov dejanskih upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacisjko omrežje na območju občine Pivka in poziv za oddajo obrazcev

4. 2. 2009 411